iphone-iconAptoide for iOS is only available to users in the European Union.
aptoide-ios-logo

Cửa hàng trò chơi thay thế đầu tiên dành cho iPhone

Tải về
gift-coupon
Lên đến 10% tiền thưởngNhận thêm tiền mỗi khi mua hàng trong ứng dụng.
10%
Nó hoạt động như thế nào?
1
Nhận mã truy cập của bạn!Bạn có thể nhận được mã từ bạn bè hoặc tham gia danh sách chờ của chúng tôi.
2
Đi tới Cài đặt trong iPhone của bạnvà cho phép cài đặt các cửa hàng của bên thứ ba.
3
Tải xuống Aptoide dành cho iOSSử dụng mã truy cập của bạn để tải xuống cửa hàng ứng dụng mới của bạn.
new-games-icon-1Các ứng dụng và trò chơi mới được cập nhật mỗi ngày. Cùng đón chờ nào!new-games-icon-2
Bạn có câu hỏi?Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ios.store@aptoide.zendesk.com
Are you a developer?Check the new way to distribute apps.